Zaltbommel Veranderen met Visie

De fractie van ZVV

 

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Zij controleert het gemeentebestuur (het college van B&W). Een lid van de gemeenteraad wordt gemeenteraadslid genoemd. De Nederlandse gemeenteraden worden om de vier jaar gekozen. De fractie van ZVV bestaat uit de gekozen gemeenteraadsleden te weten: Kees Metz, Bart Schreuders, Andrea Haubrich - Duizer en
Gerrit Robbemondt.

Kees Metz (fractievoorzitter)

 

Over mijzelf

Ik ben opgegroeid in Zaltbommel, heb gestudeerd in Delft en Rotterdam en daarna ruim tien jaar in Utrecht gewoond waar ik ook in de gemeenteraad heb gezeten. Sinds 1990 woon ik weer - met erg veel plezier - in Zaltbommel, waar ik van 1993 tot 1998 en van 2001 tot 2002 gemeenteraadslid was. Sinds 2010 maak ik deel uit van de ZVV-fractie in de Zaltbommelse gemeenteraad. Ik heb zowel in Utrecht als in Zaltbommel in een groot aantal besturen gezeten; in Zaltbommel o.a. in de Bommelse Kunst Route, woningstichting Hulp naar Vermogen en Stiching het Groot Bommelsch Gasthuis. Ik ben bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Bommelerwaardse Archieven en redacteur van het tijdschrift van de Historische Kring Bommelerwaard, "Tussen de Voorn en Loevestein". Verder ben ik redacteur van de nieuwsbrief van de Vereniging van Oud-raadsleden Utrecht. Sinds 2014 ben ik plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de werkgeverscommissie van de raad.

 

Specialisatie/expertise

Ik heb als gemeenteraadslid in de loop der jaren op heel veel terreinen ervaring opgedaan, maar mijn deskundigheid ligt vooral op het terrein van bestuurlijke onderwerpen, bouwen, monumentenzorg, kunst en cultuur.

 

Motivatie

De afgelopen raadsperiodes heeft ZVV laten zien dat de tijd rijp is voor een andere aanpak van de gemeentepolitiek in Zaltbommel. De inwoners worden eerder en intensiever betrokken bij wat er in hun woonplaats gaat gebeuren. En er is orde op zaken gesteld in de gemeentelijke organisatie met als gevolg een goede werksfeer die weer directe positieve gevolgen heeft gehad voor de inwoners van de gemeente. Het gezond verstand is een belangrijke rol gaan spelen. Ik wil me graag inzetten om dat zo te houden, want orde op zaken stellen is één, zaken op orde houden vraagt om blijvende aandacht!

 

Een vraag stellen of iets mededelen aan Kees Metz?

 

Kees Metz, woont in Zaltbommel en was bouwkundig adviseur monumentenzorg

 

Taakverdeling binnen de fractie: fractievoorzitter/wonen/ ruimtelijke ontwikkeling (cultureel erfgoed, monumenten)/communicatie (externe betrekkingen en mediabeleid)/kunst en cultuur/ binnenstad.

 

Aanspreekpunt voor: Zaltbommel Binnenstad en De Vergt

 

Bart Schreuders (plaatsvervangend fractievoorzitter)

 

Bart Schreuders, woont in Brakel en is ondernemer

 

Taakverdeling binnen de fractie: externe veiligheid, grondzaken, Omgeving Dienst Rivierenland (ODR)/arbeidsmarktbeleid/financiën/bedrijfsvoering/integratie/verkeer/economie.

 

Aanspreekpunt voor: Brakel, Gameren, Nieuwaal en Zuilichem

 

Over mijzelf

Ben geboren en getogen in het dorp Brakel. Ben getrouwd heb een zoon, een dochter en drie kleinkinderen.

Als directeur en enig aandeelhouder drijf ik samen met mijn vrouw de in Brakel gevestigde onderneming Schreuders Handel en Transport BV.

Ben altijd actief op zoek naar manieren om ons milieu zo goed mogelijk te beschermen door effectieve logistieke oplossingen voor grondtransport.

 

Specialisatie/expertise

Als ondernemer ben ik actief in logistieke dienstverlening bij grondstromen op nationaal en internationaal niveau. Totaaloplossingen voor grondverplaatsingsprojecten inclusief projectontwerp (levering en afzet van grond), administratie (vergunningen en wettelijke registratie) en fysieke verplaatsing (transport).

 

Motivatie

Ik heb een brede belangstelling voor wat er gebeurt in de samenleving, was voorheen zeer actief in het verenigingsleven en adviseer nu diverse verenigingen en stichtingen.

Ben zeer geïnteresseerd in initiatieven van inwoners die bijdragen aan gemeenschapszin in dorp en stad. Ik zal deze initiatieven ondersteunen en waar mogelijk de helpende hand toe steken.

 

Als ondernemer ben ik gewend op een zakelijke manier te handelen en dat wil ik graag stimuleren in de gemeentelijke organisatie. Dat is waar ZVV en ik elkaar in vinden.

 

Een vraag stellen of iets mededelen aan Bart Schreuders?

 

Andrea Haubrich - Duizer

 

Andrea Haubrich-Duizer, woont Brakel en werkt bij Riveer en Lingehaven Gorinchem

 

Taakverdeling binnen de fractie: landschap/water/gebisgericht werken/sport/gemeentelijk eigendommen/beheer openbare ruimte/milieu en energie/toerisme en recreatie/emancipatie.

 

Aanspreekpunt voor: Aalst en  Poederoijen

 

Over mijzelf

Ik ben moeder (en oma) van twee dochters en heb een druk maar interessant leven. Een fijn gezin en een werkkring die voldoening biedt maar ik wil ook iets doen voor de samenleving.

 

Motivatie

Vooral in mijn werk heb ik veel met de gemeente Zaltbommel als soort van  klant te maken. Tegelijkertijd ben ik als inwoner ook klant van de gemeente. Vanuit die dubbelrol wil ik graag bijdragen aan een evenwichtig gemeentelijk beleid en wat mij betreft op een doelgerichte zakelijke manier, dus gewoon ZVV.  Als een van de weinige vrouwen in de lokale politiek zorg ik voor een, soms een te weinig gehoorde, stem.  Daar ligt ook een verantwoordelijkheid.

 

Specialisatie/expertise

Infrastructurele vraagstukken vooral in het management van verkeersverbindingen over het water. In een gebied dat doorsneden wordt door drukke waterwegen is dat een essentiële activiteit waar ik mijn vak van heb gemaakt.

 

Een vraag stellen of iets mededelen aan Andrea Haubrich?

 

Gerrit Robbemondt

 

Gerrit Robbemondt, woont in Nederhemert en is werkzaam in de bouw.

 

Taakverdeling binnen de fractie: veiligheid/brandweer/handhavingsbeleid/sociale zaken/zorg en welzijn/WMO/jeugd/onderwijs/volksgezondheid.

 

Aanspreekpunt voor: Nederhemert N, Delwijnen en Kerkwijk

Over mijzelf

Ik ben geboren in Well, mijn moeder is geboren Nederhemertse en daarom ben ik van jongs af aan “bekend “ met Nederhemert. Zelf woon ik er, met mijn gezin, sinds 1982  en met veel plezier. Actief lid van diverse verenigingen: voorzitter van Oranjevereniging: Oranje Trouw , mede-organisator van Truckpulling Nederhemert, bestuurslid van buurtvereniging "de Driesprong” en lid van 't Hemerts Visserskoor. Ik voel mij, net als ons Opa, een troste bewoner van ons dorp met die prachtige molen.

 

Specialisatie/expertise

Van bouwen voor wonen en werken heb ik mijn vak gemaakt. Het aannemersberoep bestaat uit organiseren, plannen, afstemmen en coördineren en vooral samenwerken. Dit werk is vooral mensenwerk en daarom is mijn bedrijf een  leerbedrijf waar jonge mensen kansen krijgen om zich te ontwikkelen en daarmee hun professionele ambitie waar te maken.

 

Motivatie

De gemeente Zaltbommel is een combinatie van kleine stad met omliggende dorpen, ieder met een geheel eigen gemeenschapszin. Ik zie het als een uitdaging om gemeente-breed te denken maar tegelijkertijd het belang van alle dorpen door te laten klinken. Lokale politiek maakt dit mogelijk dus in de gemeente Zaltbommel natuurlijk ZVV.

 

 

Een vraag stellen of iets mededelen aan Gerrit Robbemont?

 

>

De mensen van ZVV
staan voor u klaar

 

Adres:

Secretariaat ZVV

p/a Molenwal 21A

5301 AW Zaltbommel.

 

E-mail: info@zvvzaltbommel.nl

© Copyright ZVV 2018 • Site: Reclamestudio 7 • Foto's Bommelerwaard: Fotografie Arie Mastenbroek