Zaltbommel Veranderen met Visie

Het bestuur van ZVV

 

ZVV is een vereniging met leden en een gekozen bestuur. Conform de statuten van de vereniging vindt er jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats (meestal in maart). De bestuursleden zijn:

Jan Tiggelman (voorzitter), Wilco de Graaff (secretaris), Chris van Schijndel (penningmeester), Kees Metz en Gerrit Robbemondt.

Jan Tiggelman (voorzitter)

 

Jan Tiggelman, zelfstandig ondernemer op technisch-praktisch vakgebied.

 

Taakverdeling bestuur: voorzitter

Ik ben geboren in 1961 en woon sinds 1972 in Zaltbommel.

In 1982 heb ik mijn vrouw leren kennen en we zijn in 1983 in de binnenstad

gaan wonen. Op een onderbreking van ca. 7 jaar na – wegens verblijf in Frankrijk-

is dat nog steeds zo.                                                                                                                                   Na mijn opleidingen (Havo, HTS)  ben ik als zelfstandige werkzaam geweest in veel verschillende technisch-praktische vakken en detailhandel.

Het analyseren en oplossen van problemen is daarbij onvermijdelijk en heeft mij

steeds beter geleerd in “oorzaak en gevolg” te denken.

 

De politiek heeft mij voorheen nooit erg geboeid omdat daarin, in mijn beleving,

het korte termijn denken vaak voorop staat. Dat was zo totdat ik kennismaakte met het gedachtegoed van ZVV.

De zakelijke benadering van het besturen van de gemeente sprak mij in het bijzonder

aan. Na enkele jaren van “aftasten” en lidmaatschap van de steunfractie is duidelijk geworden dat mijn praktische manier van denken goed bij deze partij past.

 

Vooral het  betrekken van de bevolking in onze Gemeente bij de politiek vind ik zeer belangrijk.

Er is veel kennis op allerlei gebied aanwezig onder de inwoners en ik vind het van

belang dat bestuurders gebruik kunnen en mogen maken van die kennis,

politici weten niet alles, samen kunnen we onze Gemeente steeds nieuwe impulsen

geven om de kwaliteit en leefbaarheid te behouden en vergroten.

Wilco de Graaff (secretariaat)

 

Wilco de Graaff, woont in Zaltbommel en is financieel adviseur.

 

Taakverdeling bestuur: secretariaat

Over mijzelf:

Ik ben geboren in Montfoort in 1960 en ik woon sinds 2 jaar met mijn vriendin José en haar dochter in Zaltbommel. Ik ben 18 jaar financieel directeur geweest bij Harting-Bank B.V. een landelijk revalidatie hulpmiddelen bedrijf. Ik heb sinds 2008 een eigen administratiekantoor Wilfinad B.V. die voor bedrijven de totale financiële administratie verzorgt,  financiële adviezen geeft en begeleid bij bedrijfsovernames.  Ik hou van zwemmen, reizen, motor- en autorijden, kijken naar films en formule 1.

 

Specialisatie/expertise:

Mijn specialisme is uiteraard de financiën maar ook de WMO, en ondernemerschap reken ik tot mijn aandachtsgebieden.

 

Motivatie:

Ik vindt het belangrijk mij aan te sluiten bij een lokale partij omdat deze precies aanvoelt hoe de burgers in onze gemeente het best bediend kunnen worden. Landelijke partijen staan per definitie wat verder af van de burgers en haar behoeften. ZVV kan zelf zijn eigen standpunten bepalen zonder inmenging van een partij op landelijk niveau en afgestemd op de behoeften van de burgers.

Chris van Schijndel (penningmeester)

 

Chris van Schijndel, woont in Zaltbommel en is Marketing Consultant.

 

Taakverdeling bestuur: penningmeester

Over mijzelf:

Ik ben geboren in den Bosch in 1952 en woon met mijn gezin al geruime tijd  in de Bommelerwaard waarvan meer dan 20 jaar in Zaltbommel. Was werkzaam als marketing executive bij multinationals. Tegenwoordig werk ik als onafhankelijke Marketing Consultant vanuit mijn eigen bedrijf Substantial.nl

 

Specialisme/expertise:

Marketing, mijn vak, gaat in wezen over klantgericht denken. Simpelweg in de schoenen van je (mogelijke) afnemers gaan staan en dan bepalen of jouw ideeën, producten, diensten of communicatieboodschappen relevant en aantrekkelijk zijn. Inwoners van Zaltbommel zijn cliënten van gemeentelijke organisatie en die moet dus ook klantgericht denken en doen. Dit lijkt vanzelfsprekend maar de praktijk is vaak anders.

 

Motivatie:

Zaltbommel is een gemeente met grote verschillen in gedachtengoed en leefstijl van inwoners. Deze verschillen noodzaakt de gemeente om zich te richten op de universele wens van inwoners om te kunnen leven in een prettige, veilige en goed georganiseerde woon- en werkomgeving. Dit zakelijke maar realistische uitgangspunt wil ik helpen borgen in beleidsbepaling en beleidsuitvoering van en door het gemeentebestuur. Ik onderschrijf daarmee de visie van ZVV: De gemeente moet breed gedragen initiatieven uit de lokale samenleving mogelijk maken, niet meer en niet minder!

Wilco den Hartog

 

Wilco den Hartog, woont in Zaltbommel en is technisch/commercieel adviseur in dak,- en isolatietechniek.

 

Taakverdeling binnen de fractie: wonen/ ruimtelijke ontwikkeling (cultureel erfgoed, monumenten)/communicatie (externe betrekkingen en mediabeleid)/kunst en cultuur/ binnenstad.

 

Aanspreekpunt voor: Zaltbommel Binnenstad
en De Vergt

Over mijzelf:

Ik ben geboren te Opheusden in 1983 en woon met mijn vriendin Christel circa 3 jaar de binnenstad van Zaltbommel. Wat ik graag volg en bezoek zijn Formule 1 en MotoGP. Daarnaast probeer ik met wekelijks  hardlopen en tennissen mijn conditie op peil te houden. In het dagelijks leven speel ik een rol in het meedenken om daken (platte) te verduurzamen of te renoveren vanaf de constructie tot aan de waterdichte laag.

 

Specialisme/expertise:

Verduurzaming, daar heb ik dagelijks mee te maken. Het is een ‘heet’ onderwerp sinds 10 jaar en we zijn er nog lang niet. Aan ieder onderwerp kun je het kaartje ‘verduurzaamheid’ hangen, zo ook voor de gemeente Zaltbommel. Gebouwen, groenonderhoud, leefomgeving, je straat; alles kun je verduurzamen.

In onze gemeente Zaltbommel hebben we nog veel te doen op dit punt maar dan wel met z’n allen.

 

Motivatie:

Landelijke partijen worden per definitie aangestuurd vanuit de top van hun partij en dat is bij ZVV juist  niet het geval. Om die reden heb ik bewust gekozen me in te zetten voor ZVV. Bij ZVV staan wij naast iedereen en zullen altijd proberen om onze gemeente en inwoners zo goed als mogelijk te bedienen.  Het bij elkaar brengen van ideeën hierin dat motiveert mij. Ik onderschrijf daarmee de visie van ZVV.

Kees Metz

 

Over mijzelf

Ik ben opgegroeid in Zaltbommel, heb gestudeerd in Delft en Rotterdam en daarna ruim tien jaar in Utrecht gewoond waar ik ook in de gemeenteraad heb gezeten. Sinds 1990 woon ik weer - met erg veel plezier - in Zaltbommel, waar ik van 1993 tot 1998 en van 2001 tot 2002 gemeenteraadslid was. Sinds 2010 maak ik deel uit van de ZVV-fractie in de Zaltbommelse gemeenteraad. Ik heb zowel in Utrecht als in Zaltbommel in een groot aantal besturen gezeten; in Zaltbommel o.a. in de Bommelse Kunst Route, woningstichting Hulp naar Vermogen en Stiching het Groot Bommelsch Gasthuis. Ik ben bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Bommelerwaardse Archieven en redacteur van het tijdschrift van de Historische Kring Bommelerwaard, "Tussen de Voorn en Loevestein". Verder ben ik redacteur van de nieuwsbrief van de Vereniging van Oud-raadsleden Utrecht. Sinds 2014 ben ik plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de werkgeverscommissie van de raad.

 

Specialisatie/expertise

Ik heb als gemeenteraadslid in de loop der jaren op heel veel terreinen ervaring opgedaan, maar mijn deskundigheid ligt vooral op het terrein van bestuurlijke onderwerpen, bouwen, monumentenzorg, kunst en cultuur.

 

Motivatie

De afgelopen raadsperiodes heeft ZVV laten zien dat de tijd rijp is voor een andere aanpak van de gemeentepolitiek in Zaltbommel. De inwoners worden eerder en intensiever betrokken bij wat er in hun woonplaats gaat gebeuren. En er is orde op zaken gesteld in de gemeentelijke organisatie met als gevolg een goede werksfeer die weer directe positieve gevolgen heeft gehad voor de inwoners van de gemeente. Het gezond verstand is een belangrijke rol gaan spelen. Ik wil me graag inzetten om dat zo te houden, want orde op zaken stellen is één, zaken op orde houden vraagt om blijvende aandacht!

 

Kees Metz, woont in Zaltbommel en was bouwkundig adviseur monumentenzorg

 

 

 

 

 

>

De mensen van ZVV
staan voor u klaar

 

Adres:

Secretariaat ZVV

p/a Mussenlaan 1

5301 NZ  Zaltbommel.

 

E-mail: info@zvvzaltbommel.nl

© Copyright ZVV 2020 • Site: Reclamestudio 7 • Foto's Bommelerwaard: Fotografie Arie Mastenbroek