Zaltbommel Veranderen met Visie

Het bestuur van ZVV

 

ZVV is een vereniging met leden en een gekozen bestuur. Conform de statuten van de vereniging vindt er jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats (meestal in maart). De bestuursleden zijn:

Jan Tiggelman (voorzitter), Edwin van Meer (secretaris), Chris van Schijndel (penningmeester), Wilco den Hartog en Gerrit Robbemondt.

Jan Tiggelman

 

Jan Tiggelman, zelfstandig ondernemer op technisch-praktisch vakgebied.

Ik ben geboren in 1961 en woon sinds 1972 in Zaltbommel.

In 1982 heb ik mijn vrouw leren kennen en we zijn in 1983 in de binnenstad

gaan wonen. Op een onderbreking van ca. 7 jaar na – wegens verblijf in Frankrijk-

is dat nog steeds zo.                                                                                                                                   Na mijn opleidingen (Havo, HTS)  ben ik als zelfstandige werkzaam geweest in veel verschillende technisch-praktische vakken en detailhandel.

Het analyseren en oplossen van problemen is daarbij onvermijdelijk en heeft mij

steeds beter geleerd in “oorzaak en gevolg” te denken.

 

De politiek heeft mij voorheen nooit erg geboeid omdat daarin, in mijn beleving,

het korte termijn denken vaak voorop staat. Dat was zo totdat ik kennismaakte met het gedachtegoed van ZVV.

De zakelijke benadering van het besturen van de gemeente sprak mij in het bijzonder

aan. Na enkele jaren van “aftasten” en lidmaatschap van de steunfractie is duidelijk geworden dat mijn praktische manier van denken goed bij deze partij past.

 

Vooral het  betrekken van de bevolking in onze Gemeente bij de politiek vind ik zeer belangrijk.

Er is veel kennis op allerlei gebied aanwezig onder de inwoners en ik vind het van

belang dat bestuurders gebruik kunnen en mogen maken van die kennis,

politici weten niet alles, samen kunnen we onze Gemeente steeds nieuwe impulsen

geven om de kwaliteit en leefbaarheid te behouden en vergroten.

Edwin van Meer (secretaris)

 

Edwin van Meer, woont in Zaltbommel en is werkzaam als hoofd project management bij Armada Mobility.

 

Taakverdeling binnen het bestuur: Secretariaat.

 

Over mijzelf

Ik ben geboren en getogen in Tilburg en heb gestudeerd in Den Bosch, HTS werktuigbouwkunde.

Sinds 2008 woon ik, samen met mijn vrouw, in het prachtige centrum van Zaltbommel. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig te vinden in Oostenrijk of rijd op de motor in de mooie Bommelerwaard. Daarnaast houd ik me bezig met de tennisvereniging van Zaltbommel.

 

Specialisatie/expertise

Wereldwijd heb ik met mensen uit diverse culturen kunnen samenwerken waarbij mijn vaardigheid in- en liefde voor het omgaan met verschillende groepen mensen enorm is gegroeid. Organiseren, aansturen, partijen op één lijn krijgen is mijn vak dat ik dagelijks met veel plezier uitoefen.

 

Motivatie

Er is niets mooier dan binnen je eigen  woonplaats mee te kunnen denken en praten over je woon- en werkomgeving. Zeker binnen de Bommelerwaard waar zoveel kansen en  mogelijkheden zijn. ZVV is voor mij  daarvoor de aangewezen partij.  Niet Nederland maar de Bommelwaard staat voor mij, politiek gezien, voorop. Hier kan ik het verschil maken want ik woon hier en niet in Den Haag.

Chris van Schijndel (penningmeester)

 

Chris van Schijndel, woont in Zaltbommel en is Marketing Consultant.

Over mijzelf:

Ik ben geboren in den Bosch in 1952 en woon met mijn gezin al geruime tijd  in de Bommelerwaard waarvan meer dan 20 jaar in Zaltbommel. Was werkzaam als marketing executive bij multinationals. Tegenwoordig werk ik als onafhankelijke Marketing Consultant vanuit mijn eigen bedrijf Substantial.nl

 

Specialisme/expertise:

Marketing, mijn vak, gaat in wezen over klantgericht denken. Simpelweg in de schoenen van je (mogelijke) afnemers gaan staan en dan bepalen of jouw ideeën, producten, diensten of communicatieboodschappen relevant en aantrekkelijk zijn. Inwoners van Zaltbommel zijn cliënten van gemeentelijke organisatie en die moet dus ook klantgericht denken en doen. Dit lijkt vanzelfsprekend maar de praktijk is vaak anders.

 

Motivatie:

Zaltbommel is een gemeente met grote verschillen in gedachtengoed en leefstijl van inwoners. Deze verschillen noodzaakt de gemeente om zich te richten op de universele wens van inwoners om te kunnen leven in een prettige, veilige en goed georganiseerde woon- en werkomgeving. Dit zakelijke maar realistische uitgangspunt wil ik helpen borgen in beleidsbepaling en beleidsuitvoering van en door het gemeentebestuur. Ik onderschrijf daarmee de visie van ZVV: De gemeente moet breed gedragen initiatieven uit de lokale samenleving mogelijk maken, niet meer en niet minder!

Gerrit Robbemondt

 

Gerrit Robbemondt, woont in Nederhemert en is werkzaam in de bouw.

 

Taakverdeling binnen de fractie: Regionale samenwerking, de Zorg, Dorpshuizen, Gemeentelijke eigendommen en bedrijfsterreinen.

 

Over mijzelf

Ik ben geboren in Well, mijn moeder is geboren Nederhemertse en daarom ben ik van jongs af aan “bekend “ met Nederhemert. Zelf woon ik er, met mijn gezin, sinds 1982  en met veel plezier. Actief lid van diverse verenigingen: voorzitter van Oranjevereniging: Oranje Trouw , mede-organisator van Truckpulling Nederhemert, bestuurslid van buurtvereniging "de Driesprong” en lid van 't Hemerts Visserskoor. Ik voel mij, net als ons Opa, een troste bewoner van ons dorp met die prachtige molen.

 

Specialisatie/expertise

Van bouwen voor wonen en werken heb ik mijn vak gemaakt. Het aannemersberoep bestaat uit organiseren, plannen, afstemmen en coördineren en vooral samenwerken. Dit werk is vooral mensenwerk en daarom is mijn bedrijf een  leerbedrijf waar jonge mensen kansen krijgen om zich te ontwikkelen en daarmee hun professionele ambitie waar te maken.

 

Motivatie

De gemeente Zaltbommel is een combinatie van kleine stad met omliggende dorpen, ieder met een geheel eigen gemeenschapszin. Ik zie het als een uitdaging om gemeente-breed te denken maar tegelijkertijd het belang van alle dorpen door te laten klinken. Lokale politiek maakt dit mogelijk dus in de gemeente Zaltbommel natuurlijk ZVV.

Wilco den Hartog

 

Wilco den Hartog, woont in Zaltbommel en is technisch/commercieel adviseur in dak,- en isolatietechniek.

 

burgerlid

Over mijzelf:

Ik ben geboren te Opheusden in 1983 en woon met mijn vriendin Christel circa 3 jaar de binnenstad van Zaltbommel. Wat ik graag volg en bezoek zijn Formule 1 en MotoGP. Daarnaast probeer ik met wekelijks  hardlopen en tennissen mijn conditie op peil te houden. In het dagelijks leven speel ik een rol in het meedenken om daken (platte) te verduurzamen of te renoveren vanaf de constructie tot aan de waterdichte laag.

 

Specialisme/expertise:

Verduurzaming, daar heb ik dagelijks mee te maken. Het is een ‘heet’ onderwerp sinds 10 jaar en we zijn er nog lang niet. Aan ieder onderwerp kun je het kaartje ‘verduurzaamheid’ hangen, zo ook voor de gemeente Zaltbommel. Gebouwen, groenonderhoud, leefomgeving, je straat; alles kun je verduurzamen.

In onze gemeente Zaltbommel hebben we nog veel te doen op dit punt maar dan wel met z’n allen.

 

Motivatie:

Landelijke partijen worden per definitie aangestuurd vanuit de top van hun partij en dat is bij ZVV juist  niet het geval. Om die reden heb ik bewust gekozen me in te zetten voor ZVV. Bij ZVV staan wij naast iedereen en zullen altijd proberen om onze gemeente en inwoners zo goed als mogelijk te bedienen.  Het bij elkaar brengen van ideeën hierin dat motiveert mij. Ik onderschrijf daarmee de visie van ZVV.

>

De mensen van ZVV
staan voor u klaar

 

Adres:

Secretariaat ZVV

p/a Molenwal 21A

5301 AW Zaltbommel.

 

E-mail: info@zvvzaltbommel.nl

© Copyright ZVV 2018 • Site: Reclamestudio 7 • Foto's Bommelerwaard: Fotografie Arie Mastenbroek