Zaltbommel Veranderen met Visie

Het bestuur van ZVV

 

ZVV is een vereniging met leden en een gekozen bestuur. Conform de statuten van de vereniging vindt er jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats (meestal in maart). De bestuursleden zijn:

Bart Leemans (voorzitter), Edwin van Meer (secretaris), Chris van Schijndel (penningmeester), Bart Schreuders en Gerrit Robbemondt.

Bart Leemans (voorzitter)

 

Bart Leemans, zelfstandig ondernemer, woont en werkt in Zaltbommel.

Over mijzelf

Ik woon mijn hele leven al in de stad Zaltbommel. Als voormalig middenstander ken ik de stad en zijn bewoners en weet wat er leeft, in positieve maar ook in negatieve zin. Dit geeft mij het gevoel om te willen bijdragen aan een betere leefomgeving van de mensen om mij heen.

 

Motivatie

Ik heb me aangesloten bij Z.V.V. omdat ik me ergerde aan de onzakelijk handelen van het gemeentebestuur inde jaren tot 2005. Ik wil dat de inwoners van de gemeente zich weer begrepen voelen door het gemeentebestuur en dat zij zich weer betrokken gaan voelen bij de lokale politiek. Ik ben ervan overtuigd dat er veel zaken binnen de gemeente duidelijker, zakelijker, sneller en  kostenbesparend kunnen worden afgehandeld.

 

Specialisatie/expertise

Vanuit mijn ondernemerschap in retail heb ik de nodige ervaring met organisatie en financiën.

Edwin van Meer (secretaris)

 

Edwin van Meer, woont in Zaltbommel en is werkzaam als hoofd project management bij Armada Mobility.

 

Taakverdeling binnen het bestuur: Secretariaat.

 

Over mijzelf

Ik ben geboren en getogen in Tilburg en heb gestudeerd in Den Bosch, HTS werktuigbouwkunde.

Sinds 2008 woon ik, samen met mijn vrouw, in het prachtige centrum van Zaltbommel. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig te vinden in Oostenrijk of rijd op de motor in de mooie Bommelerwaard. Daarnaast houd ik me bezig met de tennisvereniging van Zaltbommel.

 

Specialisatie/expertise

Wereldwijd heb ik met mensen uit diverse culturen kunnen samenwerken waarbij mijn vaardigheid in- en liefde voor het omgaan met verschillende groepen mensen enorm is gegroeid. Organiseren, aansturen, partijen op één lijn krijgen is mijn vak dat ik dagelijks met veel plezier uitoefen.

 

Motivatie

Er is niets mooier dan binnen je eigen  woonplaats mee te kunnen denken en praten over je woon- en werkomgeving. Zeker binnen de Bommelerwaard waar zoveel kansen en  mogelijkheden zijn. ZVV is voor mij  daarvoor de aangewezen partij.  Niet Nederland maar de Bommelwaard staat voor mij, politiek gezien, voorop. Hier kan ik het verschil maken want ik woon hier en niet in Den Haag.

Chris van Schijndel (penningmeester)

 

Chris van Schijndel, woont in Zaltbommel en is Marketing Consultant.

Over mijzelf:

Ik ben geboren in den Bosch in 1952 en woon met mijn gezin al geruime tijd  in de Bommelerwaard waarvan meer dan 20 jaar in Zaltbommel. Was werkzaam als marketing executive bij multinationals. Tegenwoordig werk ik als onafhankelijke Marketing Consultant vanuit mijn eigen bedrijf Substantial.nl

 

Specialisme/expertise:

Marketing, mijn vak, gaat in wezen over klantgericht denken. Simpelweg in de schoenen van je (mogelijke) afnemers gaan staan en dan bepalen of jouw ideeën, producten, diensten of communicatieboodschappen relevant en aantrekkelijk zijn. Inwoners van Zaltbommel zijn cliënten van gemeentelijke organisatie en die moet dus ook klantgericht denken en doen. Dit lijkt vanzelfsprekend maar de praktijk is vaak anders.

 

Motivatie:

Zaltbommel is een gemeente met grote verschillen in gedachtengoed en leefstijl van inwoners. Deze verschillen noodzaakt de gemeente om zich te richten op de universele wens van inwoners om te kunnen leven in een prettige, veilige en goed georganiseerde woon- en werkomgeving. Dit zakelijke maar realistische uitgangspunt wil ik helpen borgen in beleidsbepaling en beleidsuitvoering van en door het gemeentebestuur. Ik onderschrijf daarmee de visie van ZVV: De gemeente moet breed gedragen initiatieven uit de lokale samenleving mogelijk maken, niet meer en niet minder!

Gerrit Robbemondt

 

Gerrit Robbemondt, woont in Nederhemert en is werkzaam in de bouw.

 

Taakverdeling binnen de fractie: Regionale samenwerking, de Zorg, Dorpshuizen, Gemeentelijke eigendommen en bedrijfsterreinen.

 

Over mijzelf

Ik ben geboren in Well, mijn moeder is geboren Nederhemertse en daarom ben ik van jongs af aan “bekend “ met Nederhemert. Zelf woon ik er, met mijn gezin, sinds 1982  en met veel plezier. Actief lid van diverse verenigingen: voorzitter van Oranjevereniging: Oranje Trouw , mede-organisator van Truckpulling Nederhemert, bestuurslid van buurtvereniging "de Driesprong” en lid van 't Hemerts Visserskoor. Ik voel mij, net als ons Opa, een troste bewoner van ons dorp met die prachtige molen.

 

Specialisatie/expertise

Van bouwen voor wonen en werken heb ik mijn vak gemaakt. Het aannemersberoep bestaat uit organiseren, plannen, afstemmen en coördineren en vooral samenwerken. Dit werk is vooral mensenwerk en daarom is mijn bedrijf een  leerbedrijf waar jonge mensen kansen krijgen om zich te ontwikkelen en daarmee hun professionele ambitie waar te maken.

 

Motivatie

De gemeente Zaltbommel is een combinatie van kleine stad met omliggende dorpen, ieder met een geheel eigen gemeenschapszin. Ik zie het als een uitdaging om gemeente-breed te denken maar tegelijkertijd het belang van alle dorpen door te laten klinken. Lokale politiek maakt dit mogelijk dus in de gemeente Zaltbommel natuurlijk ZVV.

Bart Schreuders

 

Bart Schreuders, woont in Brakel en is ondernemer

 

Taakverdeling binnen de fractie: financiën / economische zaken / verkeer / grondzaken.

 

Aanspreekpunt voor: Brakel, Nieuwaal en Zuilichem

 

Over mijzelf

Ben geboren en getogen in het dorp Brakel. Ben getrouwd heb een zoon, een dochter en drie kleinkinderen.

Als directeur en enig aandeelhouder drijf ik samen met mijn vrouw de in Brakel gevestigde onderneming Schreuders Handel en Transport BV.

Ben altijd actief op zoek naar manieren om ons milieu zo goed mogelijk te beschermen door effectieve logistieke oplossingen voor grondtransport.

 

Specialisatie/expertise

Als ondernemer ben ik actief in logistieke dienstverlening bij grondstromen op nationaal en internationaal niveau. Totaaloplossingen voor grondverplaatsingsprojecten inclusief projectontwerp (levering en afzet van grond), administratie (vergunningen en wettelijke registratie) en fysieke verplaatsing (transport).

 

Motivatie

Ik heb een brede belangstelling voor wat er gebeurt in de samenleving, was voorheen zeer actief in het verenigingsleven en adviseer nu diverse verenigingen en stichtingen.

Ben zeer geïnteresseerd in initiatieven van inwoners die bijdragen aan gemeenschapszin in dorp en stad. Ik zal deze initiatieven ondersteunen en waar mogelijk de helpende hand toe steken.

 

Als ondernemer ben ik gewend op een zakelijke manier te handelen en dat wil ik graag stimuleren in de gemeentelijke organisatie. Dat is waar ZVV en ik elkaar in vinden.

>

De mensen van ZVV
staan voor u klaar

 

Adres:

Secretariaat ZVV

p/a Molenwal 21A

5301 AW Zaltbommel.

 

E-mail: info@zvvzaltbommel.nl

© Copyright ZVV 2018 • Site: Reclamestudio 7 • Foto's Bommelerwaard: Fotografie Arie Mastenbroek