Zaltbommel Veranderen met Visie

De steunfractie van ZVV

 

De steunfractie van ZVV is, zoals de naam al zegt, de steun en toeverlaat van fractie en de burgerleden. Deze specialistische mensen helpen de partij in de ruimste zin van het woord.

 

De steunfractie van ZVV bestaat uit:

 • Bart Leemans

  Bart Leemans, zelfstandig ondernemer, woont en werkt in Zaltbommel

   

  Over mijzelf

  Ik woon mijn hele leven al in de stad Zaltbommel. Als voormalig middenstander ken ik de stad en zijn bewoners en weet wat er leeft, in positieve maar ook in negatieve zin. Dit geeft mij het gevoel om te willen bijdragen aan een betere leefomgeving van de mensen om mij heen.

   

  Motivatie

  Ik heb me aangesloten bij Z.V.V. omdat ik me ergerde aan de onzakelijk handelen van het gemeentebestuur inde jaren tot 2005.  Ik wil dat de inwoners van de gemeente zich weer begrepen voelen door het gemeentebestuur en dat zij zich weer betrokken gaan voelen bij de lokale politiek. Ik ben ervan overtuigd dat er veel zaken binnen de gemeente duidelijker, zakelijker, sneller en  kostenbesparend kunnen worden afgehandeld.

   

  Specialisatie/expertise

  Vanuit mijn ondernemerschap in retail heb ik de nodige ervaring met organisatie en financiën.

 • Edwin van Meer

   

  Edwin van Meer, woont in Zaltbommel en is werkzaam als hoofd project management bij Armada Mobility

   

  Taakverdeling binnen het bestuur: Secretariaat.

   

  Over mijzelf

  Ik ben geboren en getogen in Tilburg en heb gestudeerd in Den Bosch, HTS werktuigbouwkunde.

  Sinds 2008 woon ik, samen met mijn vrouw, in het prachtige centrum van Zaltbommel. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig te vinden in Oostenrijk of rijd op de motor in de mooie Bommelerwaard. Daarnaast houd ik me bezig met de tennisvereniging van Zaltbommel.

   

  Specialisatie/expertise

  Wereldwijd heb ik met mensen uit diverse culturen kunnen samenwerken waarbij mijn vaardigheid in- en liefde voor het omgaan met verschillende groepen mensen enorm is gegroeid. Organiseren, aansturen, partijen op één lijn krijgen is mijn vak dat ik dagelijks met veel plezier uitoefen.

   

  Motivatie

  Er is niets mooier dan binnen je eigen  woonplaats mee te kunnen denken en praten over je woon- en werkomgeving. Zeker binnen de Bommelerwaard waar zoveel kansen en  mogelijkheden zijn. ZVV is voor mij  daarvoor de aangewezen partij.  Niet Nederland maar de Bommelwaard staat voor mij, politiek gezien, voorop. Hier kan ik het verschil maken want ik woon hier en niet in Den Haag.

 • Chris van Schijndel

   

  Chris van Schijndel, woont in Zaltbommel en is Marketing Consultant

   

  Over mijzelf:

  Ik ben geboren in den Bosch in 1952 en woon met mijn gezin al geruime tijd  in de Bommelerwaard waarvan meer dan 20 jaar in Zaltbommel. Was werkzaam als marketing executive bij multinationals. Tegenwoordig werk ik als onafhankelijke Marketing Consultant vanuit mijn eigen bedrijf Substantial.nl

   

  Specialisme/expertise:

  Marketing, mijn vak, gaat in wezen over klantgericht denken. Simpelweg in de schoenen van je (mogelijke) afnemers gaan staan en dan bepalen of jouw ideeën, producten, diensten of communicatieboodschappen relevant en aantrekkelijk zijn. Inwoners van Zaltbommel zijn cliënten van gemeentelijke organisatie en die moet dus ook klantgericht denken en doen. Dit lijkt vanzelfsprekend maar de praktijk is vaak anders.

   

  Motivatie:

  Zaltbommel is een gemeente met grote verschillen in gedachtengoed en leefstijl van inwoners. Deze verschillen noodzaakt de gemeente om zich te richten op de universele wens van inwoners om te kunnen leven in een prettige, veilige en goed georganiseerde woon- en werkomgeving. Dit zakelijke maar realistische uitgangspunt wil ik helpen borgen in beleidsbepaling en beleidsuitvoering van en door het gemeentebestuur. Ik onderschrijf daarmee de visie van ZVV: De gemeente moet breed gedragen initiatieven uit de lokale samenleving mogelijk maken, niet meer en niet minder!

 • Christine Zondag

  Christine Zondag-IJzermans woont in Zaltbommel en is gepensioneerd

   

  Over mijzelf

  Ik ben geboren in Rotterdam en heb, samen met mijn prachtige gezin lange tijd in Rotterdam gewoond. Tot mijn pensioen heb ik enthousiast gewerkt als bibliothecaresse bij de Gemeentelijke Bibliotheek Schiedam. Een aantal van mijn kinderen (gelukkig niet allemaal) is geëmigreerd naar verre landen. Dat betekent voor mij met regelmaat de wereld over gaan maar dat doe ik graag om mijn (klein) kinderen te zien.

   

  Motivatie

  Voor mij is het glas eerder half vol dan half leeg. Mopperen aan de zijlijn is verspilde energie.

  Positief meedenken (en doen) is voor de gehele gemeente Zaltbommel van groot belang! Politiek zelf is niet zo mijn ding maar bij ZVV kan ik als oudere volwaardig meedraaien zonder me te hoeven binden aan politieke richting.

   

  Specialisatie

  In deze tijd is het meer dan ooit belangrijk dat er naar ouderen geluisterd wordt. Zij vormen inmiddels vaak een meerderheid, zijn gelukkig vitaler en mondiger dan vroeger maar het kan altijd beter. Mijn expertise: Ouderenbelangen

 • Geurt van Steenis

  Geurt van Steenis, woont In Brakel en is daar actief in het verenigingsleven.

   

  Over mijzelf

  Ik ben geboren in Herwijnen maar woon als sinds 1974 in Brakel. Onze kinderen, een zoon en  dochter, zijn hier opgegroeid en wij hebben inmiddels twee kleinkinderen. Helaas zijn wij onze dochter verloren bij een tragisch ongeval in 1994.

   

  Motivatie:

  Ik voel me zeer betrokken bij het vrijwilligerswerk in Brakel en vind het belangrijk om binnen de gemeente Zaltbommel te werken aan saamhorigheid. Alleen door samenwerking kunnen we de leefbaarheid in onze woon- en werkomgeving bevorderen. ZVV is voor mij een partij die luisteren belangrijker vindt dan horen. Dat spreekt mij aan.

   

  Specialisatie

  Als voormalig uitvoeder voor onderhoud van technische installaties in de academische ziekenhuizen in Nederland heb ik geleerd dat je met goed luisteren naar mensen, bijna alle problemen op kunt lossen. Nu ben ik actief lid van de dorpsraad in Brakel waar wij een luisterend oor zijn voor de gemeenschap. Verder houd ik mij bezig me activiteiten van de BOG (Bond Oud-Leerlingen Gelderland). Dit alles trekt mij enorm aan; omgaan met mensen en hulp bieden waar dat nodig is.

 • Henk Zwanziger

  Henk Zwanziger woont in Brakel en is architect.

   

  Over mijzelf:

  Sinds ruim 30 jaar woon ik met mijn gezin met veel plezier in Brakel. Ik heb in Rotterdam gestudeerd. In 1970 ben ik gestart met het architectenbureau "Zwanziger Architectuur B.V." Ik hou mij bezig met architectuur, stedenbouw en interieurarchitectuur. Projecten staan in Brakel, Aalst, Bruchem, Kerkwijk, Zaltbommel en Opijnen. Verder in alle grote steden in Nederland. Voor geïnteresseerden zie de website Zwanziger.nl

  Naast architectuur hou ik mij bezig met de opstart van "AmiBrakel Group Netherlands". Deze groep van 7 man ontwikkelt, in eigen beheer, een geavanceerd softwaresysteem voor beleggingen.

   

  Specialisatie/expertise

  Gezien mijn achtergrond ben ik geïnteresseerd in ruimtelijke ordening oftewel omgevingszaken zoals dat nu heet. Graag denk ik mee over de meer esthetische kant van woningen en werkplekken. Daarnaast zijn vraagstukken over technische innovaties die ons kunnen helpen om onze samenleving beter in te richten een belangrijke thema’s voor mij.

   

  Motivatie

  Op het gebied van stedenbouw en architectuur zijn er veel meer mogelijkheden dan de gemeenteraadsleden en het college beseffen. Te snel worden er besluiten genomen op grond van te weinig informatie. Ik wil hierin verandering aanbrengen. Doelgericht- en zakelijk denken en werken is het gedachtegoed dat ik met ZVV gemeen heb.

   

De mensen van ZVV
staan voor u klaar

 

Adres:

Secretariaat ZVV

p/a Molenwal 21A

5301 AW Zaltbommel.

 

E-mail: info@zvvzaltbommel.nl

© Copyright ZVV 2017 • Site: Reclamestudio 7 • Foto's Bommelerwaard: Arie Mastenbroek