Zaltbommel Veranderen met Visie

De steunfractie van ZVV

 

De Steunfractie van ZVV is, zoals de naam al zegt, de steun en toeverlaat van fractie. Eigenlijk het belangrijkste orgaan van ZVV. Hier worden, op basis van expertise van ZVV leden, standpunten onderbouwd die vervolgens in Carrousel of Gemeenteraad worden ingenomen door ZVV raadsleden. De Steunfractie vergadert in principe elke maand ter voorbereiding van de maandelijkse Carrouselvergadering. De vergaderingen worden op toerbeurt gepland in verschillende kernen van de gemeente Zaltbommel om inwoners de gelegenheid te geven vragen te stellen aan fractieleden en/of wethouder. De vaste leden van de Steunfractie zijn: Marco Bijl, Jan van Engelen, Wilco de Graaff, Wilco den Hartog, Evelien Jansen, Bart Leemans, Edwin van Meer, Chris van Schijndel en Henk Zwanziger.

Marco Bijl

 

Marco Bijl, woont in Zaltbommel en is bedrijfsleider Zaltbommelse Stadsbrouwerij

 

Over mijzelf:

Geboren in Gorinchem op 12 mei 1986, sinds m’n tweede woon ik in in Zaltbommel dus beschouw mijzelf als een echte Bommelaar. Zit al 16 jaar in de Horeca, begonnen bij de Verdraagzaamheid en nu inmiddels bedrijfsleider van het Biercafé.

 

Specialisme/expertise:

In mijn vakgebied ben ik voornamelijk klantgericht bezig, maar er komt ook een sociaal aspect bij kijken. Ik hou ervan om een klein gesprek aan te knopen met mensen die een biertje komen doen en zo te horen wat er speelt in de gemeente.

 

Motivatie:

Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat jongere mensen om mij heen zich nauwelijks interesseren voor wat er hun omgeving allemaal speelt. Dat vind ik niet goed, en als je dat vindt, dan moet je daar wat aan gaan doen.

Jan van Engelen

 

Jan van Engelen woont in Zaltbommel en is zelfstandig consultant.

 

burgerlid

Over mijzelf:

Ik ben geboren en getogen in Zaltbommel en woon daar al bijna mijn hele leven lang. Het overgrote deel heb ik in de Vergt gewoond met een uitstapje naar de Spellewaard. Sinds 2008 woon ik weer in de Vergt. Met mijn vrouw Rita hebben wij 3 kinderen en 5 kleinkinderen.

 

Specialisatie/expertise:

Mijn hele werkzame leven werk ik  in de Doe Het Zelf markt voor bedrijven die aan de bouwmarkten leveren. Eerst bij Plieger, later voor andere DHZ gerichte bedrijven waaronder twee Amerikaanse bedrijven voor hun activiteiten in Europa. Voor mijn werk kom ik regelmatig in Amerika en China. Op dit moment werk ik voor de Stafa Group waar we de nieuwe Stafa Retail bedrijfstak aan het opzetten zijn. Wij houden kantoor aan de Oude Bosscheweg in Zaltbommel.

 

Motivatie:

Ik ben al sinds de jaren 80 bezig met gemeente politiek. Dat heeft nu eenmaal mijn interesse, ingegeven door mijn brede interesse over wat er in en rondom Zaltbommel allemaal gebeurt. In de periode 2010-2014 heb ik voor een andere partij al in de gemeenteraad gezeten. In die tijd was ik ook voorzitter van de werkgroep Kentaken-discussie, die we gezamenlijk tot een goed eind hebben gebracht.

Drie jaar geleden ben ik overgestapt naar ZVV. De uitgangspunten van ZVV, een lokale, procesmatige en zakelijke partij waar je met beide voeten op de grond blijft staan, sprak en spreekt mij bijzonder aan. En alleen met de gemeente Zaltbommel bezig zijn betekent nog concreter werken en beoordelen. Mijn voorkeuren zijn verkeer, sport, economie en het echt verbinden van alle kernen die de gemeente Zaltbommel heeft. Ik zal me dus naast de kern Zaltbommel ook inzetten voor de dorpen. Laten we beginnen met het opstellen van een lange termijn plan voor alle dorpskernen en daarna er direct mee aan de slag gaan.

Wilco de Graaff

 

Wilco de Graaff, woont in Zaltbommel en is financieel adviseur.

 

burgerlid

Over mijzelf:

Ik ben geboren in Montfoort in 1960 en ik woon sinds 2 jaar met mijn vriendin José en haar dochter in Zaltbommel. Ik ben 18 jaar financieel directeur geweest bij Harting-Bank B.V. een landelijk revalidatie hulpmiddelen bedrijf. Ik heb sinds 2008 een eigen administratiekantoor Wilfinad B.V. die voor bedrijven de totale financiële administratie verzorgt,  financiële adviezen geeft en begeleid bij bedrijfsovernames.  Ik hou van zwemmen, reizen, motor- en autorijden, kijken naar films en formule 1.

 

Specialisatie/expertise:

Mijn specialisme is uiteraard de financiën maar ook de WMO, en ondernemerschap reken ik tot mijn aandachtsgebieden.

 

Motivatie:

Ik vindt het belangrijk mij aan te sluiten bij een lokale partij omdat deze precies aanvoelt hoe de burgers in onze gemeente het best bediend kunnen worden. Landelijke partijen staan per definitie wat verder af van de burgers en haar behoeften. ZVV kan zelf zijn eigen standpunten bepalen zonder inmenging van een partij op landelijk niveau en afgestemd op de behoeften van de burgers.

Wilco den Hartog

 

Wilco den Hartog, woont in Zaltbommel en is technisch/commercieel adviseur in dak,- en isolatietechniek.

 

burgerlid

Over mijzelf:

Ik ben geboren te Opheusden in 1983 en woon met mijn vriendin Christel circa 3 jaar de binnenstad van Zaltbommel. Wat ik graag volg en bezoek zijn Formule 1 en MotoGP. Daarnaast probeer ik met wekelijks  hardlopen en tennissen mijn conditie op peil te houden. In het dagelijks leven speel ik een rol in het meedenken om daken (platte) te verduurzamen of te renoveren vanaf de constructie tot aan de waterdichte laag.

 

Specialisme/expertise:

Verduurzaming, daar heb ik dagelijks mee te maken. Het is een ‘heet’ onderwerp sinds 10 jaar en we zijn er nog lang niet. Aan ieder onderwerp kun je het kaartje ‘verduurzaamheid’ hangen, zo ook voor de gemeente Zaltbommel. Gebouwen, groenonderhoud, leefomgeving, je straat; alles kun je verduurzamen.

In onze gemeente Zaltbommel hebben we nog veel te doen op dit punt maar dan wel met z’n allen.

 

Motivatie:

Landelijke partijen worden per definitie aangestuurd vanuit de top van hun partij en dat is bij ZVV juist  niet het geval. Om die reden heb ik bewust gekozen me in te zetten voor ZVV. Bij ZVV staan wij naast iedereen en zullen altijd proberen om onze gemeente en inwoners zo goed als mogelijk te bedienen.  Het bij elkaar brengen van ideeën hierin dat motiveert mij. Ik onderschrijf daarmee de visie van ZVV.

Evelien Jansen

 

Evelien Jansen, woont in Zaltbommel en is MRA consultant.

 

plaatsvervangend burgerlid

Over mijzelf:

Ik ben geboren en getogen in Zaltbommel en ik ben ook nooit meer weggegaan uit deze mooie stad. Sinds een aantal jaar ben ik werkzaam als MRA-consultant.

 

Als MRA-consultant houd ik mij bezig met het ondersteunen van tandartsen tijdens het aanmeten van anti slaapapneu beugels. Zeer dankbaar werk waar ik ook veel voldoening uit haal. Slaapapneu is best vaak nog een ondergeschoven kindje en dat wil ik helpen veranderen.

 

In mijn vrije tijd ben ik heel graag bezig met wintersport en dan vooral het snowboarden.

 

Motivatie

De reden dat ik mij nu aansluit bij ZVV is dat ik het belangrijk vind dat Zaltbommel de bruisende gezellige stad blijft zoals hij nu is. Met wat mij betreft meer mogelijkheden voor de jongeren.

 

Specialisatie

Meer verjonging van ZVV en ook meer dames op de kieslijst van ZVV dragen bij aan de nodige verandering en verjonging van lokale politiek.

 

Samen gaan we er de komende vier jaar weer voor!

Bart Leemans

 

Bart Leemans, woont in Zaltbommel en is logistiek manager.

 

Over mijzelf

Ik woon mijn hele leven al in de stad Zaltbommel. Als voormalig middenstander ken ik de stad en zijn bewoners en weet wat er leeft, in positieve maar ook in negatieve zin. Dit geeft mij het gevoel om te willen bijdragen aan een betere leefomgeving van de mensen om mij heen.

 

Motivatie

Ik heb me aangesloten bij Z.V.V. omdat ik me ergerde aan de onzakelijk handelen van het gemeentebestuur inde jaren tot 2005. Ik wil dat de inwoners van de gemeente zich weer begrepen voelen door het gemeentebestuur en dat zij zich weer betrokken gaan voelen bij de lokale politiek. Ik ben ervan overtuigd dat er veel zaken binnen de gemeente duidelijker, zakelijker, sneller en  kostenbesparend kunnen worden afgehandeld.

 

Specialisatie/expertise

Vanuit mijn ondernemerschap in retail heb ik de nodige ervaring met organisatie en financiën.

Edwin van Meer

 

Edwin van Meer, woont in Zaltbommel en is werkzaam als hoofd project management bij Armada Mobility.

 

Taakverdeling binnen het bestuur: Secretariaat.

 

Over mijzelf

Ik ben geboren en getogen in Tilburg en heb gestudeerd in Den Bosch, HTS werktuigbouwkunde.

Sinds 2008 woon ik, samen met mijn vrouw, in het prachtige centrum van Zaltbommel. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig te vinden in Oostenrijk of rijd op de motor in de mooie Bommelerwaard. Daarnaast houd ik me bezig met de tennisvereniging van Zaltbommel.

 

Specialisatie/expertise

Wereldwijd heb ik met mensen uit diverse culturen kunnen samenwerken waarbij mijn vaardigheid in- en liefde voor het omgaan met verschillende groepen mensen enorm is gegroeid. Organiseren, aansturen, partijen op één lijn krijgen is mijn vak dat ik dagelijks met veel plezier uitoefen.

 

Motivatie

Er is niets mooier dan binnen je eigen  woonplaats mee te kunnen denken en praten over je woon- en werkomgeving. Zeker binnen de Bommelerwaard waar zoveel kansen en  mogelijkheden zijn. ZVV is voor mij  daarvoor de aangewezen partij.  Niet Nederland maar de Bommelwaard staat voor mij, politiek gezien, voorop. Hier kan ik het verschil maken want ik woon hier en niet in Den Haag.

Chris van Schijndel

 

Chris van Schijndel, woont in Zaltbommel en is Marketing Consultant.

Over mijzelf:

Ik ben geboren in den Bosch in 1952 en woon met mijn gezin al geruime tijd  in de Bommelerwaard waarvan meer dan 20 jaar in Zaltbommel. Was werkzaam als marketing executive bij multinationals. Tegenwoordig werk ik als onafhankelijke Marketing Consultant vanuit mijn eigen bedrijf Substantial.nl

 

Specialisme/expertise:

Marketing, mijn vak, gaat in wezen over klantgericht denken. Simpelweg in de schoenen van je (mogelijke) afnemers gaan staan en dan bepalen of jouw ideeën, producten, diensten of communicatieboodschappen relevant en aantrekkelijk zijn. Inwoners van Zaltbommel zijn cliënten van gemeentelijke organisatie en die moet dus ook klantgericht denken en doen. Dit lijkt vanzelfsprekend maar de praktijk is vaak anders.

 

Motivatie:

Zaltbommel is een gemeente met grote verschillen in gedachtengoed en leefstijl van inwoners. Deze verschillen noodzaakt de gemeente om zich te richten op de universele wens van inwoners om te kunnen leven in een prettige, veilige en goed georganiseerde woon- en werkomgeving. Dit zakelijke maar realistische uitgangspunt wil ik helpen borgen in beleidsbepaling en beleidsuitvoering van en door het gemeentebestuur. Ik onderschrijf daarmee de visie van ZVV: De gemeente moet breed gedragen initiatieven uit de lokale samenleving mogelijk maken, niet meer en niet minder!

Jan Tiggelman

 

Jan Tiggelman, zelfstandig ondernemer op technisch-praktisch vakgebied.

Ik ben geboren in 1961 en woon sinds 1972 in Zaltbommel.

In 1982 heb ik mijn vrouw leren kennen en we zijn in 1983 in de binnenstad

gaan wonen. Op een onderbreking van ca. 7 jaar na – wegens verblijf in Frankrijk-

is dat nog steeds zo.                                                                                                                                   Na mijn opleidingen (Havo, HTS)  ben ik als zelfstandige werkzaam geweest in veel verschillende technisch-praktische vakken en detailhandel.

Het analyseren en oplossen van problemen is daarbij onvermijdelijk en heeft mij

steeds beter geleerd in “oorzaak en gevolg” te denken.

 

De politiek heeft mij voorheen nooit erg geboeid omdat daarin, in mijn beleving,

het korte termijn denken vaak voorop staat. Dat was zo totdat ik kennismaakte met het gedachtegoed van ZVV.

De zakelijke benadering van het besturen van de gemeente sprak mij in het bijzonder

aan. Na enkele jaren van “aftasten” en lidmaatschap van de steunfractie is duidelijk geworden dat mijn praktische manier van denken goed bij deze partij past.

 

Vooral het  betrekken van de bevolking in onze Gemeente bij de politiek vind ik zeer belangrijk.

Er is veel kennis op allerlei gebied aanwezig onder de inwoners en ik vind het van

belang dat bestuurders gebruik kunnen en mogen maken van die kennis,

politici weten niet alles, samen kunnen we onze Gemeente steeds nieuwe impulsen

geven om de kwaliteit en leefbaarheid te behouden en vergroten.

Henk Zwanziger

 

Henk Zwanziger woont in Brakel en is architect.

 

Over mijzelf:

Sinds ruim 30 jaar woon ik met mijn gezin met veel plezier in Brakel. Ik heb in Rotterdam gestudeerd. In 1970 ben ik gestart met het architectenbureau "Zwanziger Architectuur B.V." Ik hou mij bezig met architectuur, stedenbouw en interieurarchitectuur. Projecten staan in Brakel, Aalst, Bruchem, Kerkwijk, Zaltbommel en Opijnen. Verder in alle grote steden in Nederland. Voor geïnteresseerden zie de website Zwanziger.nl

Naast architectuur hou ik mij bezig met de opstart van "AmiBrakel Group Netherlands". Deze groep van 7 man ontwikkelt, in eigen beheer, een geavanceerd softwaresysteem voor beleggingen.

 

Specialisatie/expertise

Gezien mijn achtergrond ben ik geïnteresseerd in ruimtelijke ordening oftewel omgevingszaken zoals dat nu heet. Graag denk ik mee over de meer esthetische kant van woningen en werkplekken. Daarnaast zijn vraagstukken over technische innovaties die ons kunnen helpen om onze samenleving beter in te richten een belangrijke thema’s voor mij.

 

Motivatie

Op het gebied van stedenbouw en architectuur zijn er veel meer mogelijkheden dan de gemeenteraadsleden en het college beseffen. Te snel worden er besluiten genomen op grond van te weinig informatie. Ik wil hierin verandering aanbrengen. Doelgericht- en zakelijk denken en werken is het gedachtegoed dat ik met ZVV gemeen heb.

>

De mensen van ZVV
staan voor u klaar

 

Adres:

Secretariaat ZVV

p/a Molenwal 21A

5301 AW Zaltbommel.

 

E-mail: info@zvvzaltbommel.nl

© Copyright ZVV 2018 • Site: Reclamestudio 7 • Foto's Bommelerwaard: Fotografie Arie Mastenbroek