Zaltbommel Veranderen met Visie

Download ons volledige verkiezingsprograma hier.

Omdat u hier woont en niet in Den Haag

Verkort verkiezingsprogramma van Zaltbommel Veranderen met Visie (ZVV) 2014/2018

 

Wie is ZVV?

ZVV, de enige lokale politieke partij in de gemeente Zaltbommel.

Opgericht in 2004 en sinds 2006 in het college van B&W. ZVV is onafhankelijk, niet gebonden aan politieke kleur of religie. De visie van ZVV: gedragen initiatieven van inwoners mogelijk maakt niet meer, niet minder.

 

Waar staat ZVV voor?

De titel van het verkiezingsprogramma “Omdat u hier woont en niet in Den Haag” maakt meteen duidelijk hoe ZVV wil werken. Lokale politiek gaat over aangelegenheden die burgers dagelijks en direct raken. ZVV wil dat de gemeente haar taken klantgericht en doeltreffend uitvoert tegen een redelijk tarief.

 

Waarom doet ZVV mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014?

Met ZVV in het bestuur is er veel bereikt in de af gelopen jaren; de financiën en de organisatie van de gemeente zijn op orde. Het is zaak dit zo te houden vooral omdat er de komende raadsperiode meer verantwoordelijkheid moet worden gedragen voor correcte uitvoering en financiering van een aantal rijkstaken. ZVV staat voor een zakelijke en transparante aanpak van gemeentelijke taken. Dit geldt overigens ook voor de samenwerking met andere gemeenten. Zakelijk, op basis van gelijkwaardigheid en zonder politieke spelletjes.

 

Waarom zou ik op ZVV stemmen?

Als u naar buiten gaat komt u de gemeente tegen en dat moet elke keer weer een aangename ervaring zijn.  Iedereen wil prettig wonen in een veilige leefomgeving met goed onderwijs voor de kinderen, een prettige werkkring en passende sport- en cultuurvoorzieningen. Dit alles tegen een redelijke lastendruk. Kiezen voor ZVV is kiezen voor het in stand houden en, waar nodig, verbeteren van uw directe leefomgeving.

 

Wat zijn ZVV prioriteiten voor de raadsperiode 2014-2018

Wonen en werken

 • Aantrekkelijker wonen en winkelen in de binnenstad voor inwoners en toeristen; winkels met eerste levensbehoeften  en kleinschalige verblijfsvoorzieningen (B&bB’s) in het centrum.
 • Een soortgelijke aanpak in de overige kernen van Zaltbommel.
 • Sanering van “verloederde” leegstaande gebouwen en braakliggende  terreinen.

 

Cultuur en Sport

 • Actieve ondersteuning voor de opzet van een jeugdsoos met podia en oefenruimten voor de diverse muziekstromingen in het voormalige Oriongebouw maar onder voorwaarden:
 • Overlast voor de buurt (geluid en gehang) moet worden vermeden.
 • De Jeugdsoos moet toegankelijk zijn voor jeugd uit alle kernen van de gemeente.
 • Er moet een einde komen aan geweldsdreiging en vernielzucht. Mensen die zich niet kunnen beheersen bij uitgaansgelegenheden en festivals moeten op voorhand geweerd kunnen worden.
 • De dorpshuisfunctie in Brakel. Hiervoor moet in de komende raadsperiode een definitieve oplossing worden gevonden.
 • De dorpsraden/platforms blijken in de praktijk ook een prima platform te kunnen zijn voor culturele en sportieve activiteiten.

 

Financien en organisatie

 • De Carrouselvergaderingen effectiever maken.
 • Voor de toekomst structurele lastenverhoging voor de inwoners voorkomen.
 • Nieuwe taken kosteneffectief organiseren o.a. door vergaande samenwerking met andere gemeenten.
 • Constructief en realistisch  meedenken over herindeling, geen voorkeur vooraf.

 

Verkeer en vervoer

 • Realisatie fietspad tussen Gameren en Zaltbommel.
 • Parkeren in de binnenstad van Zaltbommel verder verbeteren.
 • Bij voltooiing MaasWaalweg, veiligheidsmaatregelen bij Nederhemert treffen

 

Onderwijs

 • De komende periode zal ZVV zich inzetten voor het behoud van basisonderwijsvoorzieningen in de kernen, omdat scholen essentieel zijn voor de leefbaarheid. Bij dreigende sanering is samenwerking tussen scholen de manier om basisonderwijs zo dicht mogelijk bij wonen en werken in stand te houden.

 

ZVV februari 2014

De mensen van ZVV
staan voor u klaar

 

Adres:

Secretariaat ZVV

p/a Molenwal 21A

5301 AW Zaltbommel.

 

E-mail: info@zvvzaltbommel.nl

© Copyright ZVV 2015 • Site: Reclamestudio 7 • Foto's Bommelerwaard: Arie Mastenbroek